จากการศึกษาพบว่า 80% ของ ICO นั้นเป็น SCAM และมีเพียง 8% ที่ได้เข้า Exchange

1
1347

นักวิจัย Sherwin Dowlat และ Michael Hodapp จากบริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำ ICO  ได้เสนอวิธีการใหม่ในการจำแนกประเภทและจัดอันดับ ICOs ด้วยการแบ่ง ICO ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  Scam, Failed, Gone Dead, Dwindling, Promising, Successful พวกเขาระบุว่า “เราพบว่าประมาณ 81% ของ ICO เป็น Scams, 6% Failed, 5% Gone Dead และ 8% สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในเว็บ Exchange ”

โดย SCAM นั้นถูกกำหนดโดยนักวิจัยว่า โครงการใด ๆ ที่แสดงถึงการลงทุนผ่าน ICO (ผ่านการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์) โดยไม่ได้มีหรือไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาโครงการด้วยเงินทุนและ / หรือ มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน community (message boards,เว็บไซต์หรือข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ) นั้น ถือว่าเป็น SCAM

1_EIRhF-Rdm2lSNH85gHaPSQ-696x419

หมวดหมู่ Failed นั้น ระบุว่า ICO เหล่านั้น ประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุน แต่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดและถูกปล่อยทิ้ง  และ / หรือผู้ลงทุนได้รับเงินคืนเป็นผลมาจากการระดมทุนไม่เพียงพอ (ไม่ถึง soft cap) ส่วน Gone Dead นั้น ประสบความสำเร็จในการระดมเงิน แต่ไม่ได้ลิสในเว็บ Exchange และไม่มีการเคลื่อนไหวใน Github เป็นเวลามากกว่าสามเดือน

Dwindling  นั้นประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุน ได้ลิสในเว็บ Exchange แต่มีเกณฑ์ความสำเร็จต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อได้แก่ :  1)การใช้งาน (test/beta เป็นอย่างน้อย) 2) มี Chain หรือมี Distributed Ledger 3) มี Product/platform (app/utility token) 4) มี Roadmap ของโครงการที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขาและมีความเคลื่อนไหวใน Github ของพวกเขาในรอบสามเดือน ส่วน Promising นั้น มีเกณฑ์ความสำเร็จ มากกว่าหนึ่งข้อจากที่กล่าวมาเบื้องต้น และ Successful  นั้นมีเกณฑ์ความสำเร็จครบทุกข้อที่กล่าวมา

 

 

New Study: 80% of ICOs are Scams, Only 8% Reach an Exchange

 

1 COMMENT

  1. ระยะเวลาวิจัย ?? 2 เดือนๆ /3 เดือน?
    ไปไม่ถึง exchange คือ scam ??
    ทำวิจัย IPO ด้้วยหลักเกนณ์เดียวกันด้วยนะ

    SPAM ALERT!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.