ไทยจ่อออกกฏหมายควบคุม Cryptocurrency 2 ฉบับ

0
3577

มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบที่จะออกกฏหมายแยกเป็น 2 ส่วนเกี่ยวกับ cryptocurrency และ Initial Coin Offering (ICO)  โดยจะควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency การซื้อขาย cryptocurrency รวมไปถึงการจัดเก็บภาษี

กฏหมาย 2 ฉบับกำลังถูกร่าง

twoนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวเมื่อวันพฤหัสว่ารัฐบาลอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกาศร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในสิ้นเดือนนี้ รายงานข่าวโดยช่อง 7

ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่ากฏหมายทั้ง 2 ฉบับกำลังอยู่ในกระบวนการยกร่างกฏหมาย ตามรายงานข่าวของไทยรัฐ

three

กฏหมายฉบับเเรก ได้เเก่ ร่าง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องการขึ้นทะเบียน การยืนยันตัวตน (KYC) สำหรับผู้ประกอบการ cryptocurrency ได้แก่ ตัวแทน ดีลเลอร์ โบรกเกอร์ นอกจากนี้ยังมีกำหนดบทลงโทษทั้งจำและปรับ
ส่วนกฏหมายฉบับที่สอง ได้เเก่ ร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล)  ซึ่งเป็นเรื่องการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เเละ ICO

การควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และการจัดเก็บภาษี

ตามที่ไทยรัฐได้รายงานว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เเละ ICO เช่น คนกลางในธุรกิจ cryptocurrency จะต้องยืนยันตัวตน เเละแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน cryptocurrency เพื่อป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม ชื่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นอกจากนี้ พ.ร.ก.ดังกล่าว ยังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแล

บริษัทเอกชนไทยที่ออก ICO ไปแล้วก่อนหน้านี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใน 6 เดือน

นอกเหนือจากนั้น นายอภิศักดิ์ยังได้สั่งการให้กรมสรรพากรเก็บภาษี cryptocurrency เเละ ICO เเบ่งเป็นภาษีแวต 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%  โดยผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถนำมารวมกับรายได้ตลอดปี

ธนาคารเเห่งประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนเเปลงท่าที

four

ธนาคารเเห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศว่าจะไม่เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับ cryptocurrency เเละ ICO โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารกลางได้ประกาศห้ามสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ cryptocurrency 5 กรณี โดยยังคงสั่งห้ามแม้หลังจากกฏหมายบังคับใช้เเล้วก็ตาม

หลังจากประกาศห้ามของ ธปท. ทำให้ธนาคารกรุงเทพได้สั่งปิดบัญชีเงินฝากตัวแทนรับซื้อขาย cryptocurrency

ตามด้วยธนาคารกรุงไทยที่ปฏิบัติตามด้วยการสั่งปิดบัญชีเงินฝากตัวแทนรับซื้อขาย cryptocurrency เช่นกัน โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไม่สนับสนุน และยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินดิจิทัลทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังได้เน้นยํ้าว่านับจากนี้หากสืบพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และนำเงินไปลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ธนาคารจะสั่งปิดบัญชีทันที

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.