แพลตฟอร์มการซื้อขาย Cryptocurrency ของสหรัฐฯ ต้องจดทะเบียนกับ SEC

0
1801
The headquarters of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) are seen in Washington, July 6, 2009. REUTERS/Jim Bourg (UNITED STATES BUSINESS POLITICS)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ประกาศให้แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของ SEC

การซื้อขายแลกเปลี่ยน Cryptocurrency จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเดียวกันกับการแลกเปลี่ยนแบบหลักทรัพย์แบบเดิม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้อยู่ใน “ฐานะตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งชาติ หรือได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียน”

ในแถลงการณ์ของ ก.ล.ต. เตือนว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์หลายแห่ง เป็นตลาดซื้อขายที่ไม่ได้รับการควบคุม แม้ว่าเว็บเทรดเหล่านี้จะพยายามทำให้รู้สึกว่าอยู่ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลของหน่วยงานก็ตาม

เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. มีความกังวลว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จะมีเพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก จึงต้องจัดระเบียน ในฐานะที่เป็นตลาดซื้อขายที่ได้รับการจดทะเบียนและควบคุมโดย SEC” ก.ล.ต. กล่าว

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมายเหล่านี้บางแห่ง ได้กำหนดกฎและมาตรฐานของตนเองเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลขึ้นมา โดยที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือรับรองโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทที่มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเป็นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก (ATS) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การแลกเปลี่ยนประเภทนี้ควรลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะตัวแทนซื้อขาย และเป็นสมาชิกขององค์กรกำกับดูแลตนเอง (SRO)

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกมาตรการกำกับดูแลเหล่านี้ ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน และป้องกันการหลอกลวงการซื้อขาย หน่วยงานยังจะให้ความช่วยเหลือแพลตฟอร์มการซื้อขาย โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

นี่นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto ที่จะมีโอกาสได้ยกระดับตัวเองขึ้นเป็น Security Exchange ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้แปลเชื่อว่าในอนาคตเว็บเทรดใหญ่ๆทั่วโลกจะดำเนินรอยตามกฎระเบียบของ SEC ทั้งหมด เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.