[ข่าวด่วน] ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

5
2988

เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)

วันที่ออกหนังสือเวียน : 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง : 
1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน

สาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีที่ไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน หรือไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าหรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ธปท. จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือผลประโยชน์ของลูกค้า
2. การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน
3. การสร้างแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกัน
4. การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี
5. การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี

นอกจากนี้ ธปท. ขอให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังการให้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือการใช้บัญชีที่อาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยขอให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในเรื่องการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ทางการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : www.bot.or.th

ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน คือแบงค์ชาติทำถูกแล้ว เพราะเงินของเราอยู่กับธนาคาร ยกตัวอย่าง ถ้าธนาคารเอาเงินของลูกค้าไปซื้อขาย Crypto แล้วเจ๊งขึ้นมา ความซวยจะตกมาที่เราทุกคนครับ ดังนั้นห้ามในที่นี้ความหมายง่ายๆคือห้ามธนาคาร ไม่ห้ามคนทั่วไป ไม่ได้ห้าม BX

5 COMMENTS

  1. ครั้งก่อนห้าม แล้ว ก็ออกมาอนุญาติ คล้ายๆในต่างประเทศนะ พอเหรียญราคาลงมีคนในมาช้อน

  2. ประเทศไทยอนุญาติให้ใช้บิทคอยน์ครับ อย่าปัญญาอ่อน ประเทศอ่ะไม่ล้าหลัง แต่ประชากรบางคนมันล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์แล้วได้แต่ซ้ำเติมประเทศตัวเองโดยไม่ได้ช่วยพัฒนาห่าอะไรเลย

  3. ประเทศล้าหลัง หัดมองดู ออสเตเลีย กับ สิงค์โปร บ้าง เขาจะไปดวงจันทร์กันละ แต่ผมก็มองได้ หลายมุมนะว่าห้ามคนอื่น แต่แอบเก็บเหรียญไว้เองหรือป่าว ในราคาไม่แพง หรือกลัวเพือนพ้องสถาบันเดียวกัน จะปิดตัวลง เพราะ สถาบันต่างๆมันมีค่าธรรมเนียม ความสะดวกรวดเร็วสู้เหรียญ คลิปโตไม่ได้ แล้วแต่ละกัน ใครอยาก หยุด อยากไปต่อ เงินเรา เรากำหนด อย่าให้คนอื่นมากำหนด

    • เค้าไม่ได้คุณหยุดหรือไปต่อ…แค่ไม่อยากให้ธนาคารเค้าไปมีส่วนร่วมกับเงินพวกนี้ ถูกต้องเงินของคุณจะทำอะไรก็ได้ ผมเห็นด้วย แต่อย่าเบี่ยงประเด็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.