[ข่าวด่วน] ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 201812 กุมภาพันธ์
2936

เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)

วันที่ออกหนังสือเวียน : 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง : 
1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน

สาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีที่ไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน หรือไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าหรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ธปท. จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือผลประโยชน์ของลูกค้า
2. การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน
3. การสร้างแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกัน
4. การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี
5. การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี

นอกจากนี้ ธปท. ขอให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังการให้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือการใช้บัญชีที่อาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยขอให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในเรื่องการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ทางการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : www.bot.or.th

ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน คือแบงค์ชาติทำถูกแล้ว เพราะเงินของเราอยู่กับธนาคาร ยกตัวอย่าง ถ้าธนาคารเอาเงินของลูกค้าไปซื้อขาย Crypto แล้วเจ๊งขึ้นมา ความซวยจะตกมาที่เราทุกคนครับ ดังนั้นห้ามในที่นี้ความหมายง่ายๆคือห้ามธนาคาร ไม่ห้ามคนทั่วไป ไม่ได้ห้าม BX

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

[ข่าวด่วน] Exchange ไทยหยุดการลงทะเบียน ICO ชั่วคราว เพื่อรอการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาล
อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
4 หน่วยงานของรัฐบาลไทย ร่วมมือกันเตรียมออกกฎหมาย เพื่อรับมือกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของการขาย ICO ในไทย
ศุกร์, 02 มีนาคม 2018
แบงก์ชาติ (ธปท.) เผยแผนทดสอบ สกุลเงินดิจิทอลของตัวเอง ที่เรียกว่า TokenBaht!? ในชื่อโครงการ "อินทนนท์"
อังคาร, 20 มีนาคม 2018
แบงค์ชาติไทยไฟเขียว!!! เปิดโอกาสให้สถาบันทางการเงิน ทำธุรกิจในคริปโตได้แล้ว
อาทิตย์, 05 สิงหาคม 2018