วิเคราะห์ ICO Cargox (ปฏิวัติการทำเอกสารรายการตรวจสอบสินค้า (B / L) โดยใช้ Blockchain สำหรับการค้าระดับโลก)

0
1201

Cargox คืออะไร

CargoX เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาแก้ปัญหาสำคัญของการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการทำใบเบิกทางในรูปแบบของดิจิทัลและนำไปวางบนเทคโนโลยี blockchain ซึ่งส่วนใหญ่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง จะพบเจอปัญหาใหญ่ เช่น ค่าต้นทุนของเอกสาร ซึ่งมีมูลค่าครั้งละ 100-200 USD /1 รอบการขนส่ง

สินค้าส่วนใหญ่ของโลกจะถูกส่งผ่านทางทะเลและสินค้าที่ขนส่งทั้งหมดจะต้องมีใบเบิกทาง หากใบเบิกทางสูญหายจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำรายการตรวจสอบใหม่ ซึ่งความเสียหายจากปัญหาตรงนี้ มีมูลค่ารวมถึง 5 พันล้าน USD/ปี หรือเงินไทย 157,480,315 บาท ดังนั้น Cargox จึงถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีมูลค่าความเสียหายที่สูง

Whitepaper : https://cargox.io/CargoX-Whitepaper.pdf

ก่อนที่เราจะมารู้จัก Cargox เราควรรู้จักก่อนว่า B/L หรือ Bill and Landing คืออะไร

B/L คือ เอกสารสำคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของบริษัทเรือที่ทำการส่งออก (ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป )

ใบตราส่งสินค้าทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้า และเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัทเรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือ ของประเทศส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ

 1. เป็นใบรับรองสินค้าที่ออกให้โดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของสินค้าที่จะทำการขนส่ง
 2. เป็นสัญญาการขนส่งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่งสินค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบให้กับ consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
 3. เป็นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ คือขายต่อเป็น L/C ได้

Bill_of_Lading[1]

รูป ตัวอย่าง B/L หรือ Bill and Landing

 

เป้าหมาย

CargoX จะสร้างระบบแบบเปิดบนพื้นฐานของ Ethereum และจัดเก็บข้อมูลแบบ decentralised data storage (การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างและแลกเปลี่ยนเอกสาร Bill of Lading ได้อย่างรวดเร็ว

carx

แผนภาพต่อไปนี้แสดงถึงกระบวนการทำงานระหว่างหลายฝ่ายในระบบ CargoX

ขั้นที่ 1 ผู้นำเข้าสินค้าใช้บริการระบบ dApp[1] ของ Cargox เพื่อสร้าง blockchain-assisted Smart (ระบบตอบโต้ข้อมูลอัตโนมัติ)B/L  และส่ง Token เข้าระบบ

ขั้นที่ 2 หลังจากได้รับเงินจากผู้นำเข้าแล้วผู้ส่งออกจะโอนกรรมสิทธิ์ Smart B / L ให้กับผู้นำเข้าโดยใช้ dApp ของเรา

ขั้นที่ 3 ผู้นำเข้าสามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสินค้าได้ที่ท่าเรือปลายทางโดยนำเสนอโทเค็น Smart B / L ไปยังผู้ให้บริการหรือ NVOCC ที่ปลายทางโดยใช้ dApp ของเรา

ขั้นที่ 4 ที่ปลายทางผู้ให้บริการจะจัดส่งสินค้าไปยังผู้นำเข้าทันทีที่ผู้นำเข้าพิสูจน์ตัวตนของโทเค็น(Token) Smart B / L

ประโยชน์ของเหรียญ Cargox

be

Model business  วิเคราะห์ตาม SWOT

จุดแข็ง

 • Decentralised network
 • ระบบเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์
 • ใช้งานง่าย
 • ทีมมีประสบการณ์สูง
 • เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
 • การรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสระดับสูง
 • มีบริษัทพร้อมใช้งาน (ลงทุน)
 • Cap 7M USD (น้อยมาก) ลองจินตนาการ ถ้าตลาดรวม มีมูลค่า 70M USD ผู้ลงทุนจะได้รับกำไร 1,000% จากเงินที่ลงทุน

จุดอ่อน

 • ขาดเงินทุนเพื่อการพัฒนา / การตลาด
 • สื่ออ่อนแอ ต้องใช้ระยะเวลาถึงจะมีมูลค่าหลายสิบเท่า
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตลาด B / L ของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
 • Advisor ขาดชื่อเสียง
 • ยังไม่ดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่

โอกาส

 • กำลังเจาะตลาดระดับโลก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
 • บูรณาการกับผู้เล่นจิสติกส์รายใหญ่ (สร้างความร่วมมือ,พันธมิตร)
 • ป้องกันใบรายการตรวจสอบที่ทุจริต
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ขาดมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิด B / L
 • Smart B / L สามารถขยายและเสริมด้วยการรวมระบบ IoT (อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง)

ภัยคุกคาม

 • ขาดความรู้ในหมู่ผู้ใช้บริการจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้า

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 • การตระหนักถึง B / L ต้องใช้ระยะเวลาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ใช้บริการ ตระหนักถึงปัญหาเรื่องเอกสาร

 

แผนการดำเนินงาน (Road map)

 • ปี 2015

การระดมสมองและการทำวิจัยตลาดซึ่งทีมมีผู้เชี่ยวชาญจาก IT และโลจิสติกส์ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้าแบบโปร่งใสใช้งานง่ายและรวดเร็วมาก

 • ปี 2016

เปิดตัว platform 45HC (ชื่อโปรแกรม) เป็นครั้งแรก ส่งผลให้ลูกค้ามีอัตราค่าจัดส่งสินค้าทันทีผ่านทางผู้ให้บริการหลายราย จากทั่วทุกมุมโลกไปจนถึงคลังสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ได้รับการยอมรับจาก ABC Accelerator และได้รับการลงทุนจาก Angel ตัวแรก

 • ปี 2017
  • ขณะนี้ทีมมีสมาชิก 10 คนและการเติบโตของ community สูงถึง 600% ในปีที่ผ่านมา (ทั้งปี)
  • เกิดio ในโลกอินเทอร์เน็ตจากความต้องการการลดการใช้กระดาษ
 • ปี 2018
  • ระดมทุน ICO
  • เปิดตัว รูปแบบการชำระเงินรายแรกของ Crypto Cargo โดย token จะถูกเพิ่มลงใน 45com เป็นวิธีการชำระเงิน การชำระค่าบริการด้วยโทเค็น CXO จะทำให้ผู้ซื้อสินค้านำเข้าลดราคาเพิ่มขึ้น
  • เผยแพร่โปรโตคอล B / L eXchange
  • เปิดตัว Smart B / L eXchange dApp เราได้ลงนามใน NVOCC (ผู้ดำเนินการขนส่งร่วม เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของโลก)
  • ลูกค้ารายแรก ได้รับการยอมรับจาก NVOCCs ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรายแรก
  • จะมีบริษัทประกันและธนาคารเข้ามามีบทบาท
 • ปี 2019
  • CXO เป็นเครื่องมือชำระบัญชี
  • การอัปเกรดโปรโตคอลเพื่อให้สามารถใช้การชำระบัญชีในเครือข่ายได้ก่อนโดยใช้โทเค็น CXO ตามด้วยสกุลเงินที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว “มีเสถียรภาพ” ผู้สมัครที่มีศักยภาพ ได้แก่ DAI ของ MakerDAO และ DigixDAO’s DXO

 

สมาชิกของทีม

t1

ทีมที่ปรึกษา Advisor

 

t2

การระดมเงินทุน

Soft Cap $1,500,000
Hard Cap $7,000,000

 

สถานที่ตั้งของโปรเจค และ การติดต่อ

ประเทศ Slovenia
BitcoinTalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=2619373
Github https://github.com/CargoXio/cargox-ico
Telegram https://t.me/joinchat/GAKhBQ48675fRRMEd-kLcw
Twitter https://twitter.com/cargoxio
Slack  –
Medium https://medium.com/cargoxio
Reddit https://reddit.com/r/cargoxio
LinkedIn  –
Facebook https://www.facebook.com/cargox.io
Market Research  –
Bills of lading statistics https://ihsmarkit.com/products/piers.html

 

แม้ปัจจุับน ICO นี้จะปิดการระดมทุนไปแล้ว แต่ผู้เขียนก็อยากจะแบ่งปันข้อมูล ให้ผู้ที่สนใจ ได้ลองศึกษา ICO ตัวนี้ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน ICO ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก

การลงทุน มีความเสี่ยง การเขียน วิเคราะห์เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผู้เขียน

________________________________________________________________________

[1] dApp คือ Distribution Software (ดิซทริบยูชัน ซอฟต์แวร์) คือซอฟต์แวร์ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การประมวลผลใบสั่งและการควบคุมสินค้าคงคลังไปจนถึงการ บัญชี การจัดซื้อและการบริการลูกค้าการจัดการห่วงโซ่อุปทานการขายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการการเงินที่ซับซ้อนสามารถครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเช่นการคาดการณ์และการเติมเต็มขั้นสูงการจัดการคลังสินค้าการเลือกจัดส่ง การจัดการค่าใช้จ่ายทางการค้าและอื่น ๆ ซอฟต์แวร์จัดจำหน่ายช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลด สต๊อกเน็ทให้น้อยที่สุด แต่ก็ไม่ทำให้เกิดการ overstocking (โอเวอร์สต็อก) ได้เช่นกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.