Microsoft ประกาศงดรับ Bitcoin สำหรับการซื้อสินค้าใน Microsoft Store

0
1067

Microsoft ได้ตัดตัวเลือกการจ่ายเงินด้วย Bitcoin ออกจากหน้าชำระเงินของ Microsoft Store เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่บริษัทและอดีต CEO อย่าง Bill Gates ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในการสนับสนุน cryptocurrency

การตัดสินใจของ Microsoft ในครั้งนี้ได้รับการยืนยันผ่านทางการแชทกับตัวแทน customer service เหตุผลหลักในการงดการรองรับ cryptocurrency ในครั้งนี้น่าจะเป็นผลจากการผันผวนอย่างรุนแรงของราคา cryptocurrency

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังสามารถเติมเงิน Bitcoin เข้าไปใน Microsoft Account และสาามารถใช้ซื้เกม ภาพยนตร์ และแอพได้ แต่ไม่สามารถใช้กับสินค้าใน Microsoft Store ได้ นอกจากนั้น ยังไม่สามารถถอนเงินที่เติมเข้าไปกลับออกมาได้

Microsoft เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ประกาศงดรับการจ่ายเงินด้วย Bitcoin ยังมีบริษัทอื่นๆ เช่น Square ที่เพิ่งเพิ่มการรองรับ Bitcoin ในปี 2017 แต่ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน ทำให้ความเสี่ยงของ Microsoft ก็เพิ่มขึ้นด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.