Lamassu ผู้ให้บริการตู้ ATM สำหรับ Bitcoin ประกาศสนับสนุน Bitcoin Cash แล้ว

0
1247

Bitcoin cash ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้ประกอบการด้านเครื่องATM Bitcoin อัตโนมัติ หลังจากมีเพียงไม่กี่บริษัทเปิดเผยว่า Digital asset จะถูกรวมเข้ากับระบบของพวกเขา ตอนนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท Lamassu  ประกาศจะสนับสนุน Bitcoin cash (BCH) เข้าสู่ระบบของพวกเขา

lamassu-logo-300x65

Lamassu ผู้ผลิต ATM ประกาศสนับสนุน Bitcoin cash

Lamassu ประกาศผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองว่าฟังก์ชันของ ฺBitcoin cash นั้นสามารถใช้งานได้แล้ว  บริษัท Lamassu ก่อตั้งโดยสองพี่น้องนามว่า Zach และ Josh Harvey ในปี 2013 พวกเขามีเครื่อง ATM ประมาณ 268 เครื่อง กระจายอยู่ทั่วโลก โดยผู้ก่อตั้งแสดงความรู้สึกว่า cryptocurrency นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับมันมา พวกเขาจึงสร้างเครื่องต้นแบบที่ทุกคนสามารถรับ Bitcoin ผ่านเครื่องอัตโนมัติของเขาได้ และตอนนี้ผู้ที่มีความต้องการใช้งาน Bitcoin cash สามารถใช้งานผ่านบริษัทของเขาได้แล้ว

อีก1,300 เครื่องที่มีอยู่ทั่วโลกจะมีฟังก์ชั่น Bitcoin cash เร็ว ๆ นี้ 

Bitcoinplug ผู้ให้บริการตู้ ATM สำหรับ Digital asset ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ว่า BCH จะถูกติดตั้งใน 21 บริษัท ในพื้นที่ Los Angeles ที่มีพื้นที่ให้บริการตู้ ATM Bitcoin นอกเหนือจากนั้นยังมีผู้ผลิตตู้เอทีเอ็มที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า General Bytes  ใน LA ได้ประกาศว่ากำลังอยู่ในการทดสอบติดตั้ง BCH เข้ามาในระบบ โดยประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ของพวกเขาว่า

เรากำลังทำงานเพื่อเพิ่มการรองรับ BCH สำหรับตู้เอทีเอ็มทั้งหมดของเรา แต่เราต้องขอทดสอบอย่างละเอียดก่อนจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ”

ด้วยการสนับสนุนของ Bitcoinplug และ General Bytes รวมถึงการเข้ามาของ Lamassu จะทำให้การซื้อ BCH สะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบซื้อ crypto ผ่านทางเครื่อง ATM  นั่นหมายความว่าบริษัททั้งสาม ที่สนับสนุน Bitcoin cash จะมีเครื่องรวมกันมากกว่า 1,300 เครื่องทั่วโลก จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการ  transactions  ของ Bitcoin cash

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.