ครั้งแรกของญี่ปุ่นกับ Enterprise Ethereum เพื่อการพัฒนา Smart Contract

0
1045

KDDI Research ร่วมมือกับ Couger บริษัท startup ในการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี Proof of Concept เพื่อสร้างระบบ smart contract ซึ่งนี่เป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่ใช้ Enterprise Ethereum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

KDDI ได้เข้าร่วม Enterprise Ethereum Alliance (EEA) ซึ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์และมี บริษัทสมาชิก 150 แห่งและสถาบันต่างๆเช่น Cisco, Microsoft และ Intel

ระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อจัดการข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมซอฟต์แวร์ในแบบที่ยากที่จะปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

Proof of Concept จะครอบคลุมมากกว่าการใช้งานโดยธุรกิจที่มีอยู่และจะตรวจสอบประเด็นทางธุรกิจและทางเทคนิคและผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

  • เปิดบริการที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Ethereum และรวมถึงการจัดการในส่วนที่ไม่ใช่การเงิน
  • สัญญาอัจฉริยะเพื่อประสานงานกับบริการของบริษัทคู่ค้า

ขั้นตอนแรกที่เฉพาะเจาะจงคือการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านการผลิตโดยการใช้ blockchain เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นอย่างปลอดภัยและเรียลไทม์สำหรับการให้บริการจากคำขอซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ร้านค้า AU เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

Smart Contract จะได้รับการตรวจสอบสำหรับบริการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างหลายๆหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถแยกแยะข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่นข้อมูลราคาซ่อม ราคาโมเดล ราคาเครื่องใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อทำสัญญาที่เหมาะสม

KDDI และ Couger จะสำรวจและตรวจสอบวิธีการรวมเทคโนโลยี Samrt Contract และ IOT และ AI เพื่อบรรลุ ความใกล้ชิด ความคุ้มค่าและประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับลูกค้า

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับ Couger เพื่อพัฒนาวิธีการรวมแอพพลิเคชัน AI Robotics และ Blockchain แล้ว KDDI จะทำงานร่วมกับผู้พัฒนา Blockchain Trident-Arts co., Kentauros Works Inc. และนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านกฎหมาย Kentauros Works Inc. และในความร่วมมือกับสมาชิกคนอื่น ๆ EEA เพื่อสร้างแพลตฟอร์มบริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับยุคหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยี “AI x IoT x Blockchain” รวมกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.