Malaysia กำลังทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย? ธนาคาร Negara ออกหลักเกณฑ์สำหรับ Crypto Currency

0
1272

หลังจากคลื่นความปั่นป๋วนจากการ Ban Bitcoin ของประเทศจีน เริ่มมีการเปิดเสรี Bitcoin ในประเทศต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดจากคำแถลงล่าสุดของผู้ว่าการ Tan Sri Muhammad Ibrahim จาก  ธนาคาร Negara ประเทศมาเลเซียในงานสัมมนาเรื่อง Global Symposium for Developing Financial Institutions ระบุว่าประเทศมาเลเซียอาจเป็นประเทศถัดไปที่จะเปิดประตูสู่ Bitcoin

ผู้ว่าการรัฐได้กล่าวถึงภาคการเงินหลาย ๆ แห่ง แต่ระบุอย่างชัดเจนว่าธนาคาร Negara กำลังดำเนินการอยู่ เขากล่าวว่า:

“เราหวังว่าจะออกแนวทางการของ crypto currency ก่อนสิ้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เราต้องการให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในส่วนนี้ “

แม้ว่าจะไม่ใช่คำพูดที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อเสนอว่ารัฐบาลจะทำให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินตามกฎหมาย  คำแถลงระบุว่าหลังจากเพิ่มหลักเกณฑ์แล้วประเทศจะอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมในตลาด cryptocurrency ได้ตามกฎหมาย

มาเลเซียได้รับการยอมรับว่าเป็นทำเลที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bitcoin และสกุลเงินอื่นๆ และการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะสร้างการลงทุนใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.