สำนักงาน ก.ล.ต. ตระหนักถึงศักยภาพของ ICOs และกำลังวางระเบียบแผนงาน

0
1134

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านตลาดทุนของประเทศได้เผยแพร่มุมมองเกี่ยวกับ ICOs และได้รับการสนับสนุนอย่างดี

ในการประกาศต่อสาธารณชนสำนักงาน ก.ล.ต. เผยว่า บริษัท ได้เฝ้าติดตามการพัฒนา ICOs ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการระดมทุนของภาครัฐที่เกิดจาก crypto currency เช่น Bitcoin และ Ethereum

2017-09-18_1612.png

ผู้ควบคุมด้านการเงินกล่าวว่า:

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจรวมถึงการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงและตระหนักถึงศักยภาพของ ICO ในการตอบสนองความต้องการด้านการเงินของบริษัท start up

การขายเหรียญดิจิทัลบางประเภทที่เพิ่มเข้ามา อาจอยู่ได้ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ – คล้ายกับหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น ๆ เช่น SFC (Securities and Futures Commission) ของฮ่องกงชี้ให้เห้นว่า ICOs มีข้อกำหนดและคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นหลักทรัพย์มากกว่าสินค้าเสมือนจริง

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้แสดงความกังวลเรื่อง “บางกรณี” ซึ่ง ICO อาจถูกใช้ในทางหลอกลวงเพื่อลวงนักลงทุนลงทุนในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านกฎระเบียบการลงทุนพยายามกลั่นกรองและประเมินแนวทางเกี่ยวกับ ICO แทนที่จะออกคำเตือนแบบกว้างๆต่อสาธารณชน ก.ล.ต. หวังให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันการหลอกลวงและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

หน่วยงานดังกล่าว:

เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการสนับสนุนนวัตกรรมดิจิตอลและการปกป้องนักลงทุนจากการถูกหลอกลวงของ ICO ที่อาจเกิดขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. กำลังพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับ ICO และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน

สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานกิตติมศักดิ์ทั่วโลกซึ่งได้เผยแพร่หัวข้อ ICO ในที่สาธารณะในช่วงหลายสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา กลุ่มควบคุมเหล่านี้ประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย ธนาคารกลาง สิงคโปร์ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง ธนาคารแห่งรัสเซีย ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของสหราชอาณาจักรผู้มีอำนาจในการปฏิบัติทางการเงิน

หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของจีนบังคับให้ห้ามใช้ ICOs ในภูมิภาคทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์การเคลื่อนไหวนี้มีส่วนทำให้การรุกของตลาด cryptocurrency ที่เฟื่องฟูในปีนี้มีมาก


เพิ่มเติม : เนื้อข่าวภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้ติดตามพัฒนาการและความนิยมในการระดมทุนด้วยการเสนอขาย digital token ต่อสาธารณชน (Initial Coin Offerings – ICOซึ่งผู้ลงทุนจะนำเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ether มาแลกกับ digital token ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ระดมทุนผ่าน ICO สามารถออกแบบให้ digital token แสดงถึงสิทธิของผู้ถือ digital token ได้อย่างหลากหลาย digital token บางลักษณะจึงอาจเข้าข่ายเป็นตราสารทางการเงินที่มีการให้ผลตอบแทนและสิทธิต่าง ๆ 
ที่คล้ายกับหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย ก.ล.ต.
ICO เป็นช่องทางเข้าถึงทุนที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับความนิยมมากจากกลุ่มเทคสตาร์ทอัพ (tech startups) โดย ICO ทั่วโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดดในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจนมีมูลค่าสูงกว่าการระดมทุนผ่าน venture capital  หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก รวมถึง ก.ล.ต. จึงมีความกังวลว่า ICO อาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่สุจริตใช้หาประโยชน์จากประชาชนได้
ก.ล.ต. มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงทุนของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกลุ่มเทคสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และเห็นว่า ICO สามารถเป็นกลไกที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องการระดมทุนให้ธุรกิจดังกล่าวได้  ทั้งนี้ หาก ICO ใดมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ผู้ระดมทุนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
อย่างไรก็ดี  ก.ล.ต. ยอมรับว่าการทำธุรกิจของกลุ่มเทคสตาร์ทอัพมีความแตกต่างจากธุรกิจในรูปแบบที่คุ้นเคย และการระดมทุนลักษณะดังกล่าวอาจไม่สอดรับกับเกณฑ์การกำกับดูแลหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก.ล.ต. จึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม และยินดีรับฟังทุกความเห็นจากภาคธุรกิจ เพื่อไม่ให้มีกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่สุจริตอาศัยช่องทางนี้หลอกลวงเงินจากประชาชน
ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนที่สนใจลงทุนใน ICO ควรทำความเข้าใจลักษณะโครงการที่มาระดมทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพราะนอกจากความเสี่ยงของธุรกิจสตาร์ทอัพโดยทั่วไปแล้ว ยังอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา การขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ รวมทั้งการถูกฉ้อโกงหรือหลอกลวงจากผู้มีเจตนาทุจริต นอกจากนี้ เนื่องจาก ICO ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมข้ามประเทศ จึงอาจมีข้อจำกัดเรื่องความคุ้มครองและการเยียวยาผู้ลงทุนตามกฎหมายอีกด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.