BTC-e กลับมาแล้ว!

0
2320

ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitoin สัญชาติรัสเซีย BTC-e กลับมาออนไลน์อีกครั้งหลังจากถูกปิดฐานฟอกเงินนานร่วมเดือน เว็บไซต์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่เปลี่ยนที่อยู่เป็น https://btc-e.nz

มีผู้ใช้งานจากสหรัฐอเมริการายงานว่าไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ คาดว่าอาจถูกปิดกั้นการเข้าถึงในบางประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ยังคงสามารถใช้งานได้ผ่าน VPN ทั้งนี้ ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำให้ตั้งค่าความปลอดภัยใหม่ก่อนจะเข้าใช้งาน

ขณะนี้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เพียงการพูดคุยกันและตรวจสอบกระเป๋าเงินตัวเองเท่านั้น ส่วนฟีเจอร์ที่เหลือจะตามมาภายหลัง การรีแบรนด์ BTC-e ดำเนินงานเรียบร้อยแล้วภายใต้นักลงทุนรายใหม่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.