แรงขุดรวมของเหรียญ Bitcoin Cash เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนเกือบเท่าแรงขุดรวมของเหรียญ Bitcoin หลักแล้ว

0
2975

 

BTC_vs_BCH

อ้างอิงจาก whattomine.com

ปัจจุบันเหรียญ Bitcoin Cash (BCH) มีมูลค่าประมาณ 650$ ซึ่งยังห่างชั้นจากเหรียญแม่อย่าง Bitcoin (BTC) ที่มีมูลค่าสูงถึง 4,200$ ในขณะนี้อยู่ค่อนข้างมาก แต่จากการปรับความยากในการขุดเหรียญ BCH ที่ลดลงมาหลายรอบ บวกกับมูลค่าของเหรียญ BCH ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักขุดจำนวนมากเริ่มย้ายกำลังขุดของตัวเองมาขุดเหรียญ BCH กันอย่างถล่มทลาย

BTC Miner vs BCH Miner

จนในที่สุดตอนนี้ แรงขุดเหรียญ Bitcoin Cash (BCH) รวมทั้งระบบได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,823,240 TH/s โดยตามหลังแรงขุดเหรียญ Bitcoin (BTC) ที่มีแรงขุดรวม 5,522,640 TH/s มาอย่างกระชั้นชิด ซึ่งถ้าคิดเป็น % แล้วห่างกันเพียง 13% เท่านั้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้คือ เวลาในการโอนเหรียญ BTC ช้าลงอย่างมาก เพราะจำนวนนักขุดเหรียญ Bitcoin ลดลงไปกว่า 50% ทำให้การขุดเจอ Block ของ Bitcoin ใช้เวลาเฉลี่ยเจอเพียง 4 Block ต่อ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่ Bitcoin Cash นั้นจะขุดเจอ 40 Block ต่อ 1 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องจับตา

โดยแท้จริงนั้น มูลค่าของเหรียญมักแปรผันกับจำนวนนักขุดและค่า Difficulty ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขของจำนวนแรงขุดรวมเพียงอย่างเดียวคงตัดสินไม่ได้ทั้งหมด เพราะอย่างไร Bitcoin (BTC) ก็ยังเป็นเหรียญในตลาดหลัก ที่มีมูลค่าสูงที่สุดตอนนี้ และถ้าพูดถึงการนำไปใช้งานได้จริง BTC ก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าขณะนี้ Bitcoin Cash (BCH) ได้เข้ามากินส่วนแบ่งในตลาดหลักของ BTC ไปอย่างมาก รวมถึงจำนวนนักขุดที่ไหลไปอยู่กับ BCH นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่า ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนขั้วของจำนวนนักขุดส่วนใหญ่ไปอยู่ที่เหรียญ BCH จริง ราคาของเหรียญ BTC คงเกิดความผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.