ธนาคารไทยเริ่มพิจารณาให้บริการ ตรวจสอบเอกสารฟรี ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

0
448

ธนาคารมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนของข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกข้อมูล เนื่องจากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประจำตัวอย่างละเอียด

ข้อมูลเกือบทุกอย่างที่บันทึกในธนาคาร ต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันหลายขั้นตอน และยังต้องจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้นานถึงเจ็ดปี

ความยุ่งยากซับซ้อนนี้ต้องใช้เวลาและแรงงานจำนวนมากเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

ประกาศล่าสุดของกลุ่มเทคโนโลยี Baoquan ระบุว่า บริษัท ด้านเทคโนโลยีกำลังสร้างและจัดจำหน่ายระบบสำหรับการยืนยันข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถตรวจสอบเอกสารได้ภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เวลานานเป็นวัน

ระบบนี้จะให้ความสำคัญกับการปกป้องและยืนยันข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในยุคที่เต็มไปด้วยการปลอมแปลงข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ธนาคารไทยเปิดรับเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้งานมากขึ้น

Baoquan ยังชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้จะมีให้บริการฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ socialized application

ลักษณะของระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายนี้ จะช่วยให้ Baoquan สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมในการยืนยันเอกสารได้ โดยไม่ต้องใช้การลงทุนของเงินจำนวนมากแต่อย่างใด

บริษัทดูเหมือนจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มผู้ใช้งาน แทนที่จะเรียกเก็บค่าบริการพิเศษสำหรับบริการของตน

ไม่ว่าจะเป็นแค่แผนการตลาดหรือไม่ก็ตาม ข้อเสนอนี้แสดงให้เห็นว่าธนาคารไทยเริ่มตระหนักถึงพลังของเทคโนโลยี Blockchain สำหรับการใช้งานด้านการเงินอย่างแท้จริงแล้ว

ที่มา : cointelegraph.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.